Gerbera United

Uithaal / Inzet / Buffer Systeem

Systeem om geoogste Gerbera’s in een buffersysteem op te slaan. De geoogste Gerbera’s worden aangevoerd in oogstkarren met daarop 6 fusten. In deze fusten staan zogenaamde interieurs bestaande uit 4 kokers waar tijdens het oogsten de Gerbera’s in geplaatst worden. Deze interieurs worden door een robotkraan uit de oogstkarren genomen.

De robotarm is voorzien van een weegsysteem om zodoende een indicatie te krijgen van het aantal stelen per 6 interieurs. De robot brengt de interieurs naar de snij-unit waar ca.1 cm van de stelen wordt afgesneden. De steelresten worden door middel van een elevatorband afgevoerd naar een afvalbak. Vervolgens worden deze interieurs in veilingfusten type 577 geplaatst. Deze fusten zijn zojuist voorzien van vers water. Door middel van pushers en banden komen deze fusten op een band die door middel van starten/stoppen deze fusten op een onderlinge afstand van 10 cm plaatst.

Een inzetkraan via een railsysteem rijdende achter het magazijn, pakt deze fusten op en plaatst deze in het magazijn. Het magazijn bestaat uit een stellage van ca. 35 meter lang en 5 niveaus hoog, waar ca. 355 fusten opgeslagen kunnen worden. Een centraal besturingssysteem registreert welke fusten waar geplaatst zijn. Aan de voorzijde van het magazijn kan een uithaalkraan per 1, 2, 3, 4 of 5 tegelijk de fusten uit het magazijn nemen en naar de 1e, 2 e,3e of 4e verwerkingsplek transporteren.